O firmie

Profil Spółki GUM RECYCLING obejmuje prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami jakimi są m.in. zużyte opony i wszelkie odpady gumowe.
Prowadzimy zbiórkę odpadów, wytwarzając paliwo alternatywne wykorzystywane w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferujemy usługi recyklingu i odzysku zużytych opon, odpadów gumowych i innych odpadów.

 

Oferujemy kompetentną obsługę oraz stałą i wysoką jakość produktów.
Nasze usługi wykonujemy w oparciu o przewidziane prawem stosowne zezwolenia na odzysk odpadów gumowych w tym zużytych opon. Wystawiamy odpowiednie dokumenty takie jak: KPO (Karta Przekazania Odpadów)

Zakład recyklingu wyposażony jest w nowoczesne linie technologiczne:

–  linie technologiczne  do: wstępnego strzępienia, granulacji, separacji odpadów

– metoda oparta jest na mechanicznym cięciu, rozcieraniu opon i odpadów gumowych

– na poszczególnych etapach procesu rozdrabniania odpady poddawane są kolejnym obróbkom mającym na celu uzyskania żądanej gradacji i czystości

– po ostatnim etapie otrzymujemy wysokiej jakości granulat, paliwo alternatywne, drut stali stopowej

Wszystkie te produkty mogą być wykorzystywane do produkcji pełnowartościowych wyrobów w przemyśle gumowym, hutniczym i budowlanym.

W trakcie pracy nie zachodzą procesy chemiczne wytwarzające emisję do atmosfery.

 P

Nasza firma spełnia wszystkie wymogi stawiane utylizacji odnośnie ekonomiczności, ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przepisów ustawowych.

o