Dokumenty

 

Nasza firma spełnia wszystkie wymogi stawiane utylizacji odnośnie ekonomiczności, ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przepisów ustawowych

 

 

 

  • ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE ZBIERANIA ODPADÓW

nr IS.6233.11.2014.EW z dnia 29.12.2014r.

 

    • ZEZWOLENIE NA TRANSPORT ODPADÓW

nr IS.6233.18.2011.EW z dnia 09.01.2012r.

 

  • POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW, PRZETWARZANIE ODPADÓW

nr IS. 6221.14.2014.EW z dnia 31.08.2015r.

 

 

*kopie dokumentów dostępne po kontakcie telefonicznym

BIURO:  (+48) 32 43 44 099